กรุณากรอกรหัสผ่าน Admin เพื่อลบข้อมูล

คุณต้องการจะลบข้อมูลข้างล่างนี้แน่แล้วใช่มั้ย ?
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นางสาวเพ็ญแข อินทรสุวรรณ
รัฐศาสตร์
  ประสิทธิผลของการนำมติที่ประชุม UNGASS 2016 ไปปฏิบัติในประเทศไทย
18.30 - 19.30

หมายเหตุ : ลบแล้วไม่สามารถกู้คืนได้ เพราะฉนั้นกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อน


( www.phd.ru.ac.th )
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ อาคารท่าชัย ชั้น 4
Web Application Development by Mr.Preecha Sitthiburana