• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ณ อาคารท่าชัย ชั้น 8
----------------------------------------------------------

 


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##