• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

ขอเชิญ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย "เตรียมความพร้อมการทำงานนิพนธ์"

ขอเชิญ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
"เตรียมความพร้อมการทำงานนิพนธ์" ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

บรรยายโดย
รศ. ดร.สันทนา สุธาดารัตน์
ในหัวข้อ "เทคนิคการทำงานนิพนธ์ รูปแบบ (นาม-ปี) (APA) คู่มือฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2563"
ณ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.30 น.

และ รศ. ดร. ประภาส พาวินันท์
ในหัวข้อ "เทคนิคการทำงานนิพนธ์ รูปแบบเชิงอรรถ (Turabian)"
ณ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.30 น.

สนใจร่วมโครงการฯ / สอบข้อมูลเพิ่มเติม 
https://line.me/R/ti/p/@054wtswa

© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##