Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015

 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
KM
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- วารสาร
- งายวิจัย
- การรับบัตรนักศึกษา
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT

 

 


 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หน่วยงานภายใน ม.ร.
แผนที่มหาวิทยาลัย
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
2 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
3232593 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ( ปริญญาเอก )        
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมวิทยา

## เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกรณีเทียบโอน ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 // จำหน่ายใบสมัคร 20 ม.ค. - 31 พ.ค. 2563
ข่าวประกาศด่วน !!
 
- 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (13) ล่าสุด!! 02/04/2020

- เปลี่ยนแปลงปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ ภาคฤดูร้อน (116) ล่าสุด!! 02/04/2020

- การดำเนินงานเกี่ยวกับคำร้องในส่วนของนิสิตปริญญาเอก (225) ล่าสุด!! 01/04/2020

- ปิดทำการมหาวิทยาลัย​รามคำแหงชั่วคราว​ ตั้งแต่บัดนี้​-30​ ​เม.ย. 2563​ (87) ล่าสุด!! 01/04/2020

- ปิดทำการมหาวิทยาลัย​รามคำแหงชั่วคราว​ ตั้งแต่บัดนี้​-12​ ​เม.ย. 2563​ (24)  30/03/2020

- มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคโควิด-19 (74)  18/03/2020

- เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกรณีเทียบโอน ระดับปริญญาเอก ภาค1/2563 (3543)  25/11/2019

- ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาค 2 และฤดูร้อน 2562 (1183)  15/11/2019

- ติดตามข่าวของโครงการฯ ทางแอพพลิเคชั่น LINE (438)  24/05/2019

- เกณฑ์ในการยื่นเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและขออนุมัติหัวข้อฯ (1050)  23/01/2019

- ประกาศเปลี่ยนแปลง แบบประวัติและผลงานเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (558)  22/01/2019

- ปฏิทินการศึกษาภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (1252)  01/10/2018

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (1062)  22/06/2018

- ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาปริญญาเอก ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 (3595)  22/06/2018

 
ข่าวทั่วไป
 
- ขอแสดงความยินดี นายวีรวัฒน์ จันทรัตนะ ได้รับทุนจาก วช. (904)  05/09/2018

- ขยายระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการทำงานนิพนธ์ฯ (569)  16/08/2018

- การผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษาฯ รหัส 55 ภาค 1/2561 (956)  09/02/2018

- การแก้ i (ไอ) วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - รหัส59 (604)  23/01/2018

- บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2955)  09/02/2015

- Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ (7459)  03/12/2010

 
สอบระดับปริญญาเอก
 
- example1 (893)  13/11/2018

 

วันที่ 6 เมษายน 2563


ติดต่อเรา :
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.
   
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664
ระบบตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมทางวิชาการ 

ต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664