Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- การรับบัตรนักศึกษา
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT

 

 


 
phd.ru.ac.th
pal.ru.ac.th
grad.ru.ac.th
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
4 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
2944453 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ( ปริญญาเอก )        
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมวิทยา

## เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และนักศึกษากรณีเทียบโอน  ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561  #จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 4 พ.ค. 61 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ข่าวประกาศด่วน !!
 
- เปิดรับสมัครนศ.อบรม โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม SPSS ฯ (130)  05/03/2018

- การผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษาฯ รหัส 54 ภาค 1/2561 (144)  09/02/2018

- ม.ร.กำหนดฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43 (338)  05/02/2018

- ขอแสดงความยินดี นายศุภธัช ศรีวิพัฒน์ ได้รับทุนจาก วช. (223)  30/01/2018

- เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และกรณีเทียบโอน ระดับปริญญาเอก ภาค1/2561 (4351)  19/01/2018

- หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. (618)  18/01/2018

- กำหนดการ โครงการฝึกอบรม ระเบียบวิธีการวิจัย ปีการศึกษา 2560 (441)  07/12/2017

- ระบบตรวจสอบรายชื่อ การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา (286)  27/11/2017

- ปฏิทินการศึกษา นศ.รหัส 54 ที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลา ภาค 2/2560 (292)  03/11/2017

- ปฏิทินการศึกษา ภาค 2 และภาคฤดุร้อน ปีการศึกษา 2560 (547)  03/11/2017

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา รหัส 54 (218)  31/10/2017

- การแก้ I (ไอ) วิชาระเบียบวิธีการวิจัยและวิชาขอบเขตฯ - รหัส 59 (208)  18/10/2017

- คู่มือเข้าใช้ ระบบอักขราวิสุทธิ์ (374)  20/09/2017

- แจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาฯ (619)  19/09/2017

- ประกาศ ม.ร. เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาฯ (653)  15/09/2017

- แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบฯ (924)  18/07/2017

- ติดตามข่าวของโครงการฯ ทางแอพพลิเคชั่น LINE (769)  16/06/2016

 
ข่าวทั่วไป
 
- การแก้ i (ไอ) วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - รหัส59 (109)  23/01/2018

- การแก้ I วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - รหัส 58 (557)  16/01/2017

- การแก้ I วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - รหัส 58 ภูมิภาค (468)  16/01/2017

- การแก้ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - ส่วนกลาง (867)  18/01/2016

- บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (1851)  09/02/2015

- Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ (6536)  03/12/2010

 
สอบระดับปริญญาเอก
  ยังไม่มีข่าวประกาศครับ  

วันที่ 17 มีนาคม 2561


ติดต่อเรา :
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.
   
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664
ระบบตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมทางวิชาการ 

ต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | สาขาวิทยบริการฯ | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664