Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015

 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- การรับบัตรนักศึกษา
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT

 

 


 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บัณฑิตวิทยาลัย
หอสมุดกลาง
บริหารรัฐกิจและกฏหมาย
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
3 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
3032485 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ( ปริญญาเอก )        
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมวิทยา


## ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2561 งวดที่ 2 วันที่ 8-10 ก.ย. 2561 (สำหรับนักศึกษาที่แบ่งชำระเป็น 2 ครั้ง )
ข่าวประกาศด่วน !!
 
- ขอแสดงความยินดี นายวีรวัฒน์ จันทรัตนะ ได้รับทุนจาก วช. (149)  05/09/2018

- กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 22 (143)  30/08/2018

- ขยายระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการทำงานนิพนธ์ฯ (129)  16/08/2018

- เปิดอบรมเทคนิคการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ (391)  13/07/2018

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (408)  22/06/2018

- ปฏิทินการศึกษานักศึกษาปริญญาเอก ที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลา ภาค1/2561 (412)  22/06/2018

- ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาปริญญาเอก ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 (1104)  22/06/2018

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (954)  19/06/2018

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีเทียบโอน ภาค 1/2561 (408)  19/06/2018

- เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และกรณีเทียบโอน ระดับปริญญาเอก ภาค1/2561 (10747)  19/01/2018

- ระบบตรวจสอบรายชื่อ การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา (548)  27/11/2017

- คู่มือเข้าใช้ ระบบอักขราวิสุทธิ์ (657)  20/09/2017

- แจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาฯ (859)  19/09/2017

- ประกาศ ม.ร. เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาฯ (916)  15/09/2017

- แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบฯ (1180)  18/07/2017

- ติดตามข่าวของโครงการฯ ทางแอพพลิเคชั่น LINE (920)  16/06/2016

 
ข่าวทั่วไป
 
- แนวปฏิบัติการเทียบโอนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (914)  26/04/2018

- การผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษาฯ รหัส 55 ภาค 1/2561 (529)  09/02/2018

- การแก้ i (ไอ) วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - รหัส59 (253)  23/01/2018

- บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2170)  09/02/2015

- Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ (6832)  03/12/2010

 
สอบระดับปริญญาเอก
  ยังไม่มีข่าวประกาศครับ  

วันที่ 25 กันยายน 2561


ติดต่อเรา :
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.
   
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664
ระบบตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมทางวิชาการ 

ต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | สาขาวิทยบริการฯ | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664