Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015

 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- การรับบัตรนักศึกษา
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT

 

 


 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บัณฑิตวิทยาลัย
หอสมุดกลาง
บริหารรัฐกิจและกฏหมาย
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
3 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
3102244 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ( ปริญญาเอก )        
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมวิทยา


## เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และนักศึกษากรณีเทียบโอน ระดับปริญญาเอก ภาค 1/ 2562 - วันที่ 29 เม.ย.- 5 พ.ค. 2562     ## เริ่มจำหน่ายใบสมัครแล้ว ...
ข่าวประกาศด่วน !!
 
- เกณฑ์ในการยื่นเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและขออนุมัติหัวข้อฯ (294)  23/01/2019

- ประกาศเปลี่ยนแปลง แบบประวัติและผลงานเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (150)  22/01/2019

- เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกรณีเทียบโอน ระดับปริญญาเอก ภาค1/2562 (3017)  17/12/2018

- ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ และนักศึกษากรณีเทียบโอน ภาค2/2561 (899)  30/10/2018

- ปฏิทินการศึกษาภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (687)  01/10/2018

- ปฏิทินการศึกษานักศึกษารหัส 54 ที่ขอต่อระยะเวลาการศึกษา ภาค 2/2561 (200)  01/10/2018

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (627)  22/06/2018

- ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาปริญญาเอก ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 (2022)  22/06/2018

 
ข่าวทั่วไป
 
- ขอแสดงความยินดี นายวีรวัฒน์ จันทรัตนะ ได้รับทุนจาก วช. (439)  05/09/2018

- ขยายระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการทำงานนิพนธ์ฯ (263)  16/08/2018

- การผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษาฯ รหัส 55 ภาค 1/2561 (662)  09/02/2018

- การแก้ i (ไอ) วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - รหัส59 (382)  23/01/2018

- คู่มือเข้าใช้ ระบบอักขราวิสุทธิ์ (1049)  20/09/2017

- แจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาฯ (1038)  19/09/2017

- ประกาศ ม.ร. เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาฯ (1110)  15/09/2017

- แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบฯ (1334)  18/07/2017

- บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2444)  09/02/2015

- Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ (7064)  03/12/2010

 
สอบระดับปริญญาเอก
 
- example1 (280)  13/11/2018

 

วันที่ 20 มีนาคม 2562


ติดต่อเรา :
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.
   
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664
ระบบตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมทางวิชาการ 

ต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | สาขาวิทยบริการฯ | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664