Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015
 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สาขาวิทยบริการฯ
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT
- ตรวจสอบรายชื่อรับบัตร
ประจำตัวนักศึกษา

 

 


 
phd.ru.ac.th
pal.ru.ac.th
grad.ru.ac.th
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
11 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
2819163 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ( ปริญญาเอก )        
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมวิทยา

ข่าวประกาศด่วน !!
 
- ปฏิทินการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 (9) ล่าสุด!! 28/06/2017

- กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา ภาค 1/2560 รหัส 55-59 // 22-24 ก.ค. 2560 (54) ล่าสุด!! 27/06/2017

- กำหนดการ ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครใหม่ฯ (175) ล่าสุด!! 23/06/2017

- เปิดอบรมภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ส่วนกลาง (287)  05/06/2017

- เปลี่ยนแปลงวันจำหน่ายใบสมัคร รับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาเทียบโอน (322)  01/06/2017

- เปลี่ยนแปลงวันจำหน่ายใบสมัคร รับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ภาค1/60 (392)  01/06/2017

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับกลาง // 26 ก.พ.- 26 มี.ค. 60 (169)  19/05/2017

- ม.รามคำแหงยืนยัน "ไม่เคยทารุณ สุนัขจรจัดในทุกกรณี" (104)  15/05/2017

- ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ฯ ภาค1/2560 (336)  26/04/2017

- เปลี่ยนแปลงปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ฯ ภาคฤดูร้อน/2559 (172)  26/04/2017

- ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา ภาค 1/2560 (256)  18/04/2017

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนระดับปริญญาเอก ภาค 1/2560 (1244)  22/03/2017

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา ภาค 1/2560 - รหัส 54 ส่วนกลาง (392)  23/01/2017

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา ภาค 1/2560 - รหัส 54 ส่วนภูมิภาค (225)  23/01/2017

- การแก้ I วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - รหัส 58 (267)  16/01/2017

- การแก้ I วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - รหัส 58 ภูมิภาค (207)  16/01/2017

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับสูง - เทียบโอนส่วนภูมิภาค // 4-5 ธ.ค. 2559 (370)  22/12/2016

- ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ภาค 1/2560 (3933)  20/12/2016

- ประกาศวันหยุดทำการ สำนักงานโครการฯ และห้องคอมพิวเตอร์ (266)  02/12/2016

- ตารางการบรรยายวิชาวิเคราะห์เชิงปริมาณ 9903 ภาค 2/2559 (473)  02/12/2016

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง - เทียบโอนส่วนภูมิภาค // 11-16 ต.ค. 2559 (423)  03/11/2016

- ปฏิทินตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 2/2559 (584)  19/10/2016

- ปฏิทินการศึกษาภาค 2/2559 และภาคฤดูร้อน - ส่วนภูมิภาค (462)  19/10/2016

- ปฏิทินการศึกษาภาค 2/2559 และภาคฤดูร้อน - ส่วนกลาง (526)  19/10/2016

- ติดตามข่าวของโครงการฯ ทางแอพพลิเคชั่น LINE (479)  16/06/2016

- อีกหนึ่งความภูมิใจ พ.ต.ท.ดร.สมนึก 3 ปี คว้านิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (1259)  14/06/2016

 
ข่าวส่วนกลาง ปริญญาเอก
 
- การแก้ I (ไอ) วิชาระเบียบฯ และวิชาขอบเขตฯ รหัส 58- ส่วนกลาง (301)  29/08/2016

- การแก้ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - ส่วนกลาง (628)  18/01/2016

 
ข่าวส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนภูมิภาคเทียบโอน // 5-6 พ.ย. 2558 (741)  17/12/2015

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนภูมิภาคเทียบโอน // 25-56 ต.ค. 2558 (596)  17/12/2015

 
ข่าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนกลาง // 15 พ.ย.- 10 ธ.ค. 2558 (936)  17/12/2015

- บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (1331)  09/02/2015

- ประกาศ ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาในการลงลายมือชื่อเข้าเรียนรายวิชา (1161)  18/12/2013

- แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบฯ (2096)  20/08/2013

- เกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและขออนุมัติข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ (3102)  20/08/2013

- Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ (6039)  03/12/2010

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2560


ติดต่อเรา :
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.
   
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664

เพิ่มเพื่อนต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | สาขาวิทยบริการฯ | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664