Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สาขาวิทยบริการฯ
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT
- ตรวจสอบรายชื่อรับบัตร
ประจำตัวนักศึกษา

 

 


 
phd.ru.ac.th
pal.ru.ac.th
grad.ru.ac.th
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
2 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
2670298 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ( ปริญญาเอก )        
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมวิทยา

ข่าวประกาศด่วน !!
 
- เอกสารประกอบการบรรยายวิชาขอบเขตฯ 02/10/2559 (8) ล่าสุด!! 30/09/2016

- ขอเชิญชวนเข้าร่วมและรับฟัง การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 19 (42) ล่าสุด!! 28/09/2016

- เอกสารประกอบการบรรยายวิชาขอบเขตฯ 25/09/2559 (67)  23/09/2016

- เอกสารประกอบการบรรยายวิชาขอบเขตฯ 04/09/2559 (112)  02/09/2016

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ น.ศ.ส่วนกลาง รหัส 53 ภาค 2/2559 (108)  29/08/2016

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ น.ศ.ส่วนภูมิภาค รหัส 53 ภาค 2/2559 (67)  29/08/2016

- การแก้ I (ไอ) วิชาระเบียบฯ และวิชาขอบเขตฯ รหัส 58- ส่วนกลาง (58)  29/08/2016

- การแก้ I (ไอ) วิชาระเบียบฯ และวิชาขอบเขตฯ รหัส 58- ส่วนภูมิภาค (52)  29/08/2016

- เปิดอบรมภาษาอังกฤษระดับกลาง สำหรับนักเรียนปริญญาเอก (320)  17/08/2016

- เอกสารประกอบการบรรยายวิชาขอบเขตฯ 31/07/2559 (220)  29/07/2016

- เอกสารประกอบการบรรยายวิชาขอบเขตฯ 10/07/2559 (204)  08/07/2016

- ตารางบรรยาย วิชาขอบเขตและวิธีการศึกษา - ส่วนภูมิภาค (344)  24/06/2016

- ตารางบรรยาย วิชาระเบียบวิธีการวิจัย - ส่วนภูมิภาค (282)  24/06/2016

- ตารางบรรยาย วิชาขอบเขตและวิธีการศึกษา - ส่วนกลาง (281)  24/06/2016

- ตารางบรรยาย วิชาระเบียบวิธีการวิจัย - ส่วนกลาง (236)  24/06/2016

- ติดตามข่าวของโครงการฯ ทางแอพพลิเคชั่น LINE (234)  16/06/2016

- อีกหนึ่งความภูมิใจ พ.ต.ท.ดร.สมนึก 3 ปี คว้านิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (556)  14/06/2016

- ปฏิทินการศึกษา ภาค 1/2559 - ส่วนกลาง (777)  03/05/2016

- ปฏิทินการศึกษา ภาค 1/2559 - ส่วนภูมิภาค (503)  03/05/2016

 
ข่าวส่วนกลาง ปริญญาเอก
 
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2559 (623)  23/06/2016

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา รหัส 53 - ส่วนกลาง (452)  18/01/2016

- การแก้ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - ส่วนกลาง (370)  18/01/2016

- รายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ รหัส 52 - ส่วนกลาง (344)  18/01/2016

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2558 (4032)  19/11/2014

- ปฏิทินการศึกษานักศึกษา รหัส 50 ที่ขอผ่อนผันต่อการศึกษา ส่วนกลาง (911)  01/10/2013

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รหัส 49 และ 50 - ส่วนกลาง (1859)  29/04/2013

 
ข่าวส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา รหัส 53 - ส่วนภูมิภาค (333)  18/01/2016

- การแก้ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - ส่วนภูมิภาค (295)  18/01/2016

- รายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ รหัส 52 - ส่วนภูมิภาค (281)  18/01/2016

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนภูมิภาคเทียบโอน // 5-6 พ.ย. 2558 (405)  17/12/2015

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนภูมิภาคเทียบโอน // 25-56 ต.ค. 2558 (339)  17/12/2015

 
ข่าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลา ภาค1/2559 (272)  03/05/2016

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนกลาง // 15 พ.ย.- 10 ธ.ค. 2558 (493)  17/12/2015

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รหัส 52 (1756)  20/03/2015

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รหัส 51 (1047)  20/03/2015

- บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (976)  09/02/2015

- ประกาศ ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาในการลงลายมือชื่อเข้าเรียนรายวิชา (922)  18/12/2013

- แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบฯ (1711)  20/08/2013

- เกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและขออนุมัติข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ (2500)  20/08/2013

- Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ (5584)  03/12/2010

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2559


ติดต่อเรา :
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.
   
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664

เพิ่มเพื่อนต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | สาขาวิทยบริการฯ | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664