Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015
 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT

 

 


 
phd.ru.ac.th
pal.ru.ac.th
grad.ru.ac.th
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
4 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
2861402 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ( ปริญญาเอก )        
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมวิทยา

ข่าวประกาศด่วน !!
 
- คู่มือเข้าใช้ ระบบอักขราวิสุทธิ์ (66) ล่าสุด!! 20/09/2017

- แจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาฯ (165)  19/09/2017

- ประกาศ ม.ร. เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาฯ (208)  15/09/2017

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับนักษาปริญญาเอก // 25 มิ.ย.-20 ส.ค. 60 (252)  05/09/2017

- กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (321)  28/08/2017

- แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบฯ (607)  18/07/2017

- ปฏิทินการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 (848)  28/06/2017

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับกลาง // 26 ก.พ.- 26 มี.ค. 60 (372)  19/05/2017

- ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ฯ ภาค1/2560 (475)  26/04/2017

- ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา ภาค 1/2560 (371)  18/04/2017

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนระดับปริญญาเอก ภาค 1/2560 (1680)  22/03/2017

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา ภาค 1/2560 - รหัส 54 ส่วนกลาง (504)  23/01/2017

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา ภาค 1/2560 - รหัส 54 ส่วนภูมิภาค (309)  23/01/2017

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับสูง - เทียบโอนส่วนภูมิภาค // 4-5 ธ.ค. 2559 (470)  22/12/2016

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง - เทียบโอนส่วนภูมิภาค // 11-16 ต.ค. 2559 (535)  03/11/2016

- ปฏิทินตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 2/2559 (689)  19/10/2016

- ติดตามข่าวของโครงการฯ ทางแอพพลิเคชั่น LINE (567)  16/06/2016

 
ข่าวส่วนกลาง ปริญญาเอก
 
- การแก้ I วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - รหัส 58 (362)  16/01/2017

- การแก้ I (ไอ) วิชาระเบียบฯ และวิชาขอบเขตฯ รหัส 58- ส่วนกลาง (382)  29/08/2016

- การแก้ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - ส่วนกลาง (709)  18/01/2016

 
ข่าวส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- การแก้ I วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - รหัส 58 ภูมิภาค (291)  16/01/2017

 
ข่าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2560 (1160)  29/06/2017

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีเทียบโอน ปีการศึกษา 2560 (513)  29/06/2017

- ม.รามคำแหงยืนยัน (225)  15/05/2017

- บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (1464)  09/02/2015

- ประกาศ ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาในการลงลายมือชื่อเข้าเรียนรายวิชา (1256)  18/12/2013

- Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ (6208)  03/12/2010

 

วันที่ 26 กันยายน 2560


ติดต่อเรา :
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.
   
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664
ระบบตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมทางวิชาการ 

ต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | สาขาวิทยบริการฯ | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664