(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา ภาค 1/2560 - รหัส 54 ส่วนกลาง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
582 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
23/01/2017

วันหมดอายุข่าว

25/12/2017
   การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 11 รหัส 54 ส่วนกลาง


คลิกเพื่อดูเอกสารที่แนบมากับข่าวประกาศนี้


  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :