(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: ขอเชิญชวนเข้าร่วมและรับฟัง การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 20
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
423 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
21/02/2017

วันหมดอายุข่าว

12/04/2017
   ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมและรับฟัง
“การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ” ครั้งที่ 20

สมัครและส่งเอกสาร ภายในวันที่ 13 มี.ค. 2560
เสนอผลงานวันที่ 8-9 เม.ย. 2560


คลิกเพื่อดูเอกสารที่แนบมากับข่าวประกาศนี้


  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :