(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ฯ ภาค1/2560
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
681 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
26/04/2017

วันหมดอายุข่าว

30/12/2017
   ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ประจำภาค 1 ปีการศึกาา 2560


คลิกเพื่อดูเอกสารที่แนบมากับข่าวประกาศนี้


  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :