(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: ม.รามคำแหงยืนยัน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
384 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
15/05/2017

วันหมดอายุข่าว

19/12/2019
   ม.รามคำแหงยืนยันไม่เคยทารุณ สุนัขจรจัดในทุกกรณี
>>>> ตามที่มีกลุ่มบุคคลได้เผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียกล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการกำจัดสุนัขจรจัด และมีการกระทำต่างๆที่เป็นการทารุณสุนัขจรจัดภายในบริเวณมหาวิทยาลัย นั้น
>>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอยืนยันว่า มหาวิทยาลัยไม่เคยมีการกระทำดังกล่าวในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายหรือจับฝังทั้งเป็น รวมทั้งไม่เคยมีการโบกปูนเพื่อปิดทางเข้าออกของสุนัข ตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเช่นนี้ ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก จึงขอเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวหยุดการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีมหาวิทยาลัย เพราะการกระทำเช่นนั้นเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มิเช่นนั้นมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเอาผิดทางกฏหมายกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวต่อไป
-
>>>>> "ขอยืนยันว่ารามคำแหงไม่มีนโยบายในการกำจัดสุนัขจรจัด และไม่เคยสั่งการให้เจ้าหน้าที่คนใดทำร้ายสุนัขเช่นที่ถูกกล่าวหา หากผู้กล่าวอ้างมีหลักฐานก็ขอให้ส่งหลักฐานมาให้มหาวิทยาลัย เพื่อจะได้พิจารณาข้อเท็จจริง ซึ่งหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมตามที่กล่าวอ้าง มหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป"

ที่มา :http://www3.ru.ac.th/runews/index.php/newsRu/viewNewsContent/993
  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :