(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบฯ
ส่วนกลาง


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
1564 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
18/07/2017

วันหมดอายุข่าว

30/12/2019
    แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ
สัมมนาครั้งที่ 1 ,สัมมนาครั้งที่ 2 และการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์


คลิกเพื่อดูเอกสารที่แนบมากับข่าวประกาศนี้


  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :