(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ส่วนกลาง


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
408 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
28/08/2017

วันหมดอายุข่าว

10/10/2017
   กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์ 3 ก.ย. 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ อาคารท่าชัย ชั้น 2 ห้อง 0213 มหาวิทยาลัยรามคำแหง


คลิกเพื่อดูเอกสารที่แนบมากับข่าวประกาศนี้


  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :