(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: คู่มือเข้าใช้ ระบบอักขราวิสุทธิ์
ส่วนกลาง


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
1685 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
20/09/2017

วันหมดอายุข่าว

30/10/2019
   คู่มือการใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์

http://www.grad.ru.ac.th/Akarawisut/Manual-akarawisut%20RUCU.pdf

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ
  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :