(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: การผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษาฯ รหัส 55 ภาค 1/2561
ส่วนกลาง


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
885 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
09/02/2018

วันหมดอายุข่าว

17/06/2019
   การผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก
รหัส 55 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561


คลิกเพื่อดูเอกสารที่แนบมากับข่าวประกาศนี้


  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :