(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: ขอเชิญเข้าสมัครร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)รุ่น1
ส่วนกลาง


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
531 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
24/06/2019

วันหมดอายุข่าว

30/07/2019
   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าสมัครร่วม
โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1
ระหว่าง วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00-19.00 น.
ณ อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่https://www.nrct.go.th/training

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2562
สนใจสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง
1. สมัครผ่านลิงค์https://forms.gle/Sue3qQeXLppugrQq6
2. ดาวน์โหลดใบสมัครhttp://www.learncover.com/researchnew/detail.html
ส่งผ่าน E-mail : lukkairu@gmail.com
3. สมัครด้วยตนเอง ณ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

*ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน เท่านั้น**
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 31 กรกฎาคม 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ดร.จำเนียร ชุณหโสภาค โทร 089 923 5649
คุณศิตารินทร์ ภัคธนินท์ศักดิ์ โทร 065 694 9982
  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :