(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
ส่วนกลาง


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
363 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
01/07/2019

วันหมดอายุข่าว

31/07/2019
   อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

ภาษาอังกฤษระดับกลาง
อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ค่าสมัคร 5,200 บาท
เริ่มอบรมวันที่ 13,14 20,21 ก.ค. 2562 เวลา 8.00-21.00 น.

ภาษาอังกฤษระดับสูง
อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ค่าสมัคร 5,500 บาท
เริ่มอบรมวันที่ 17,18 24,25 ส.ค. 2562 เวลา 8.00-21.00 น.

*รับสมัครตั้งแต่บั้ดนี้ ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 408
โทร. 02-310-8903-4

  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :