(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ
ส่วนกลาง


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
7383 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
03/12/2010

วันหมดอายุข่าว

//
   

Ph.D. RU Table Exam on Mobile.

ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ของ
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ ทางมือถือ
โดยการสแกน


หรือ www.phd.ru.ac.th/mexam

  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :