(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: เกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและขออนุมัติข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
3202 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
20/08/2013

วันหมดอายุข่าว

30/12/2017
   เกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและขออนุมัติข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์


คลิกเพื่อดูเอกสารที่แนบมากับข่าวประกาศนี้


  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :
Untitled Document
( www.phd.ru.ac.th )
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ อาคารท่าชัย ชั้น 4
Web Application Development by Mr.Preecha Sitthiburana