• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but gallery/2567/25670524 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

ภาพบรรยากาศการสอบวัดคุณสมบัติ นางสาวรุ่งทิพย์ ธรรมเสนา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ภาพบรรยากาศการสอบวัดคุณสมบัติ
นางสาวรุ่งทิพย์ ธรรมเสนา  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


{gallery width=200 height=200}gallery/2567/25670524{/gallery}

© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##