• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

ติดต่อเรา

 สำนักงาน โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

                 มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 4 ถนนรามคำแหง
                 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
                 โทร. 08-7917-3370         
                 02-310 8549, 02-310 8566
                 02-310-8000 ต่อ 3760-3774
                 Website : www.phd.ru.ac.th
                 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 เวลาเปิดทำการ
                วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
                วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น  

                 

 

              

 
 

© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##