• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

กำหนดการและรายชื่อฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 47

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563-2564

ปริญญาตรี : ปีการศึกษา 2563
ปริญญาโท, เอก : ปีการศึกษา 2563 และภาค 1/2564
(เฉพาะผู้ที่เสนอสภาอนุมัติไม่เกิน 29 เม.ย. 65)

รับจริง วันพุธที่ 22 – วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 3 วัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย
ซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 15 – วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 3 วัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องจบการศึกษา ภายในปีการศึกษา 2563 – 1/2564
(เฉพาะผู้ที่เสนอสภาอนุมัติไม่เกิน 29 เม.ย. 65)

รายชื่อดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 47
ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

รายชื่อแยกตามวันและคาบเวลา
วันที่ 22 ก.พ. 66 คาบเช้า คาบบ่าย
วันที่ 23 ก.พ. 66 คาบเช้า คาบบ่าย
วันที่ 24 ก.พ. 66 คาบเช้า คาบบ่าย
สำหรับพระภิกษุ รายชื่อพระภิกษุ  


*** รายละเอียดของแต่ละคณะ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ***


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved