• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

ม.ร. จัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2566

ม.ร. จัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2566
------------------------
17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ม.รามคำแหง จัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (ม.ร.หัวหมาก)

06.30 น. พิธีบวงสรวง พิธีทางศาสนา
08.30 น. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะจากหน่วยงานภายนอก

 

 


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved