• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันสำคัญทางประวัติศาสตร์และวันรัฐพิธีตามมติคณะรัฐมนตรี

 
 
ขอเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงคุณอันประเสริฐ
 

© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##