• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมเป็นหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (แบบวัด EIT)

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ร่วมเป็นหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
#EIT #ITA2024

คลิกลิ้งเพื่อทำแบบวัด : แบบวัด EIT


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##