• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ของโครงการฯ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์


โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ของโครงการฯ เข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์
ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 -12.00 น.

  • เพื่อมีความเข้าใจในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์
  • เพื่อนำข้อมูลจากการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย

 อบรมออนไลน์ ผ่าน Google Meet
 อบรมโดยวิทยากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แสกน QR CODE หรือคลิกลิ้งเพื่อลงทะเบียนเข้าอบรม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ : https://forms.gle/9kr9heWvpErvFN4x8
ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567

--------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 โทร. 08-7917-3370,
02-310-8549, 02-310-8566-67
02-310-8000 ต่อ 3760-3774


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##