• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

6 เมษายน วันจักรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี
เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษก
ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

#วันจักรี
#สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##